Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Lektoři kurzu Hudební elektronika

Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Narozen v roce 1976, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FEKT VUT, za jeho disertační práci získal v roce 2006 ocenění Werner von Siemens Excellence Award. Pracoval také jako technik v České televizi. V současné době je členem vedení české sekce mezinárodní vědecké organizace Audio Engineering Society. Jeho zaměřením je výzkum v oblasti číslicového zpracování zvukových signálů, výzkum a vývoj systémů zpracování signálů v reálném čase a vícekanálových zvukových systémů a elektroakustika. Je autorem řady programů pro zpracování zvukových signálů, od hudebních efektů firmy Audiffex až po profesionální zákaznické zvukové systémy používané např. v Parlamentu ČR, dohledové systémy pro rádiové vysílání a řídicí moduly moderních zvukových režijních pracovišť, používané např. firmou Lawo. Je garantem kurzu Elektroakustika a dále vyučuje předměty Studiová a hudební elektronika, Analýza signálů a soustav, Číslicové zpracování signálů a Grafické a multimediální procesory.

Mezi jeho záliby patří cestování, horská turistika a cyklistika.Ing. Bc. Ivan Míča

Ing. Bc. Ivan Míča

Narozen v roce 1978, pracuje jako asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jeho zaměřením je zpracování signálů. Při své výzkumné práci se věnuje zejména čislicovému zpracování řečových signálů. Vyučuje kurzy Analýza signálů a soustav, Elektroakustika, Zpracování řeči.

Jeho záliby jsou plavání, vodní sporty, lyžování a muzika.Ing. Jaromír Mačák

Ing. Jaromír Mačák

Narozen v roce 1983, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského a studentem doktorského studia na FEKT VUT. Jeho zaměřením jsou nelineární systémy pro číslicové zpracování zvukových signálů. Ve své výzkumné práci se zabývá především návrhem nových algoritmů pro simulaci analogových hudebních efektů a implementací těchto algoritmů v reálném čase. Vyučuje kurzy Hudební elektronika a Číslicové zpracování signálů.

Je aktivním muzikantem a mezi další záliby patří cestování, programování a četba.Ing. Ladislav Káňa

Ing. Ladislav Káňa