Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podrobný obsah kurzu Hudební elektronika

Základy ozvučovací techniky

V kurzu se účastnící seznámí se způsoby snímání zvuku pomocí mikrofonů a s dalšími zdroji zvukových signálů, přehrávači atd. a s jejich připojováním ke zvukovému režijnímu pracovišti – mixážnímu pultu. Dále se účastníci kurzu dozvědí o zásadách práce, účelu a možnostech mixážního pultu, seznámí se a vyzkouší si práci se samotným mixážním pultem, jeho příslušenstvím a externími zvukovými efekty. V poslední části kurzu se účastníci dozvědí o různých typech reproduktorových soustav a jejich využití pro ozvučování různých prostorů.

Elektronické hudební nástroje a jejich použití v praxi

V kurzu se účastnící seznámí s různými typy elektronických hudebních nástrojů, jako jsou syntezátory, samplery, elektronické bicí, elektronická flétna, elektrické housle atd., jejich vzájemným propojením do systému a připojením k osobnímu počítači pomoci digitálního řídicího rozhraní elektronických nástrojů MIDI. Dále se účastnící kurzu seznámí a vyzkouší si techniku vytváření elektronické hudby postupným nahráváním jednotlivých partů, editaci hudebních dat na počítači, softwarové virtuální hudební nástroje atd.

Profesionální nahrávací studio

V kurzu se účastníci seznámí s technologiemi digitálních zvukových pracovišť DAW, které tvoří základ moderních nahrávacích studií, zejména s počítačovými systémy a software Cubase, Nuendo a ProTools. Účastnící kurzu si vyzkouší nahrávání, editaci a digitální mixáž zvukových stop, práci s externími elektronickými hudebními nástroji a hudebními efekty, práci se softwarovými efekty a virtuálními hudebními nástroji, automatizaci parametrů a další.

Zpracování hudebního signálu na počítači a jeho využití při živém vystoupení

V kurzu se účastníci seznámí se základními principy digitálního zpracování hudebních signálů v reálném čase na počítačích a s principy hudebních efektů používaných v různých hudebních žánrech od jazzu, rocku až po moderní taneční hudbu, některé z nich si také sami vyzkouší. Největší pozornost bude věnována zpracování hudebního signálu elektrické kytary, účastníci kurzu budou mít možnost si vyzkoušet a porovnat digitální efekty upravující signál elektrické kytary integrované do kytarového komba a na osobním počítači.

Zvukové systémy Surround Sound, mastering zvukových nahrávek

V první části kurzu se účastníci seznámí s principy a metodami záznamu a reprodukce zvukových signálů pro vícekanálové zvukové systémy Surround Sound a seznámí se a vyzkouší si možnosti softwarové editace a mixáže vícekanálových zvukových signálů pro tyto systémy. V druhé části kurzu se účastníci seznámí s principy tzv. masteringu stereofonních a vícekanálových hudebních nahrávek, tj. s konečnou fází zpracování hudební nahrávky před jejím uložením na nosič CD, DVD či jiné médium.

Akustika poslechových prostorů a její počítačová simulace

V kurzu se účastníci seznámí se základy prostorové akustiky, tj. s principy šíření zvuku v uzavřených prostorech (např. koncertní sál, kostel, obývací pokoj atd.) a vztahem ke sluchovému vjemu, tj. jak poslech hudby v daném prostoru subjektivně hodnotí posluchač. Budou také stručně vysvětleny základy akustických úprav poslechových místností pro kvalitní poslech zvuku. Účastníci kurzu si vyzkoušejí měření vlastností poslechového prostoru pomocí tzv. umělé hlavy a využití změřených hodnot pro tzv. auralizaci, tj. pro digitální zpracování hudebního signálu tak, aby zněl stejně, jako by byl reprodukován v daném prostoru.