Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Lektoři kurzu Praktická elektronika

Ing. David Kubánek, Ph.D.

Ing. David Kubánek, Ph.D.

Narozen v roce 1978, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FEKT VUT. Jeho zaměřením jsou elektronické obvody a zpracování signálů. Při své výzkumné práci se zabývá především návrhem nových obvodů s netradičními aktivními prvky určenými pro zpracování vysokofrekvenčních signálů. Vyučuje kurzy Analogová technika, Vzájemný převod A/D signálů a vede několik projektů, diplomových a bakalářských prací.

Mezi jeho záliby patří cestování, sjíždění řek, cyklistika, lyžování.Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.

Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.

Narozen v roce 1981, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FEKT VUT. Jeho zaměřením jsou vybrané metody návrhu lineárních a nelineárních analogových obvodů a jejich algoritmizace. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje popisu nekonvenčních aktivních prvků a jejich aplikačními možnostmi při zpracování vysokofrekvenčních signálů. Vyučuje kurzy Analogová technika, Vzájemný převod A/D signálů a vede několik projektů, diplomových a bakalářských prací.

Ve svém volném čase se nejčastěji věnuje nerizikovým sportům, ať už aktivně nebo pasivně.