Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podrobný obsah kurzu Praktická elektronika

 1. Teorie: Lineární obvodové prvky (rezistor, kapacitor, induktor)
  Praxe: Obsluha měřicích přístrojů
  Konstrukce na nepájivém poli – odporový dělič a jeho frekvenční kompenzace
  Prezentace nabízených elektronických stavebnic
 2. Teorie: Nelineární obvodové prvky (dioda, tyristor)
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – voltampérová charakteristika diody, usměrňovač jednocestný a dvoucestný
  Výběr elektronické stavebnice 1
 3. Teorie: Tranzistory a jejich základní zapojení
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – zapojení se společným emitorem a kolektorem
  Seznámení s pájením součástek na plošný spoj
  Konstrukce elektronické stavebnice 1
 4. Teorie: Operační zesilovač (OZ) a jeho základní aplikace
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – invertující a neinvertující zesilovač s OZ
  Konstrukce elektronické stavebnice 1
 5. Teorie: Aktivní usměrňovač
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – přesný usměrňovač s OZ jednocestný a dvoucestný
  Konstrukce elektronické stavebnice 1, Výběr elektronické stavebnice 2
 6. Teorie: Kmitočtové filtry
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – kmitočtový filtr s OZ
  Konstrukce elektronické stavebnice 2
 7. Teorie: Číslicové, logické a klopné elektronické obvody
  Praxe: Konstrukce na nepájivém poli – multivibrátor jako blikač s 1 či 2 LED diodami
  Konstrukce elektronické stavebnice 2
 8. Teorie: Seznámení s vědeckými aktivitami v oblasti elektronických obvodů na Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
  Praxe: Dokončení a oživení stavebnic
 9. Praxe: Individuální konstrukce
 10. Praxe: Individuální konstrukce