Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Lektoři kurzu Připojení k sítím WAN

Doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Narozen v roce 1976, pracuje jako vědecko-pedagogický pracovník na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jeho zaměřením jsou počítačové sítě, senzorové sítě a operační systémy UNIX/LINUX. Při své výzkumné práci se zabývá především návrhem nových komunikačních protokolů. Je garantem předmětů Cisco akademie 1, Cisco akademie 2 a Síťové operační systémy.

Mezi jeho záliby patří lyžování a RC modely letadel.Ing. Jan Jeřábek

Ing. Jan Jeřábek

Narozen v roce 1982, pracuje jako asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského studia na FEKT VUT a v současné době studuje doktorský program tamtéž. Zaměřuje se na komunikační technologie, počítačové sítě a elektronické obvody. Při své výzkumné práci se zabývá především návrhem nových obvodů s řiditelnými proudovými zesilovači. Garantuje kurz Pokročilé komunikační techniky, dále vyučuje kurzy Cisco akademie 1 a 2. Ročně vede přibližně 10 projektů, diplomových a bakalářských prací.

Mezi jeho záliby patří cestování a sport.Ing. Radim Burget

Ing. Radim Burget

Narozen v roce 1982, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského studijního programu Fakulty informačních technologií, VUT v Brně a v současnosti studentem třetího ročníku doktorského studijního programu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Je autorem informačního systému pro sběr a ukládání dat, které byly úspěšně nasazeny na Ministerstvu Financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a dalších. Zabývá se výzkumem technologií v oblasti multimediálních aplikací, rozsáhlých vysílacích skupin IPTV ve veřejných sítích, monitorování kvality služby a komunikační protokoly. Za svou dosavadní práci již získal na mezinárodním poli dvě ocenění „Best Paper Award“.Ing. Jakub Müller

Ing. Jakub Müller

Narozen v roce 1984, pracuje jako odborný asistent na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je absolventem magisterského studijního programu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a od roku 2008 studentem doktorského studijního programu na téže fakultě. Ve výzkumu se soustředí na problematiku zpětného šíření signalizace v IPTV systémech s orientací na rozsáhlé vysílací skupiny v prostředí veřejných sítí. Je úspěšným spoluřešitelem projektu Optimalizace metod pro multicast v IP sítích financovaným AVČR.