Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podrobný obsah kurzu Připojení k sítím WAN

 • provádět základní bezpečnostní opatření jako je bezpečnost portů, přístup a správa sítí VLAN,
 • vysvětlit fungování a výhody DHCP a DNS,
 • konfigurovat, ověřovat a řešit potíže s DHCP a DNS na směrovačích,
 • popsat aktuální bezpečností ohrožení sítí a vysvětlit, jak provádět komplexní bezpečnostní politiku s cílem zmírnit daná ohrožení,
 • popsat funkci bezpečnostních zařízení a aplikací,
 • popsat doporučené postupy pro zajištění bezpečnosti síťových zařízení,
 • popsat účel a druhy řízení přístupu pomocí Access Control List (ACL),
 • konfigurovat a aplikovat ACL založené na filtrování požadavků,
 • konfigurovat a použít ACL pro omezení přístupu ke směrovačům pomocí protokolů Telnet a SSH,
 • využivat Security Device Manager Command-line Interface (SDM/CLI),
 • ověřit, monitorovat a řešit potíže s ACL,
 • vysvětlit podstatu překladu adres Network Address Translation (NAT),
 • konfigurovat NAT pro danou síť pomocí SDM/CLI,
 • zvládnout potíže s NAT,
 • popsat různé metody připojení k WAN,
 • konfigurovat a ověřit základní sériové připojení WAN,
 • konfigurovat a ověřit Point-to-Point Protokol (PPP) pro spojení mezi směrovači Cisco,
 • konfigurovat a ověřit Frame Relay na směrovačích Cisco,
 • zvládnou problémy v sítích WAN,
 • popsat význam, výhody, role, dopad a komponenty technologie virtuálních privátních sítí - Virtual Private Network (VPN).