Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podrobný obsah kurzu Základy síťových technologií

 • vysvětlit význam datových sítí a Internetu,
 • vysvětlit funkci komunikace v datových sítích a Internetu,
 • rozpoznat zařízení a služby, které realizují komunikaci v celém Internetu,
 • používat síťový referenční model a vysvětlit vrstvy komunikace v datových sítích,
 • vysvětlit roli protokolů v datových sítích,
 • popsat význam adresování na různých vrstvách datových sítí,
 • popsat protokoly a služby, které poskytují aplikační vrstvy v protokolovém modelu TCP/IP a popsat, jak tyto vrstvy pracují v různých sítích,
 • analyzovat operace a funkce transportní vrstvy, popsat spolupracující protokoly a služby,
 • analyzovat operace a funkce síťové vrstvy, popsat spolupracující protokoly/služby a vysvětlit základní pojmy směrování,
 • navrhnout, vypočítat a použít IP adresy a masky podsítí,
 • popsat fungování protokolů na spojové vrstvě a vysvětlit její funkčnost,
 • vysvětlit úlohu protokolů a služeb fyzické vrstvy,
 • vysvětlit základní pojmy a význam Ethernetu,
 • seznámit se se základní kabeláží pro připojení zařízení v souladu se stanovenými standardy,
 • vybudovat jednoduché sítě založené na technologii Ethernet pomocí směrovačů a přepínačů,
 • používat Cisco Command-line interface (CLI) příkazy k provádění základních operací na směrovačích a přepínačích,
 • analyzovat operace a vlastnosti protokolů aplikační vrstvy jako například Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Telnet a File Transfer Protocol (FTP),
 • využívat běžných síťových nástrojů pro ověření funkčnosti sítě a analyzovat získaná data.