Partneři

Partneři

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

O nás

V posledních letech se v celoevropském měřítku projevuje silný nedostatek výzkumných a vývojových pracovníků v oblasti techniky. Obzvláště kritický je nedostatek v oblasti síťových a informačních technologií a elektroniky. Řada zahraničních firem v současné době otevírá v České republice nové pobočky s vývojovými centry a potřebuje v nich zaměstnat kvalitní odborníky.

Velká část žáků odchází po skončení základní školy na gymnázia a tito žáci patří k nejtalentovanějším. K volbě gymnázia je často vede fakt, že ještě nejsou rozhodnuti, ve kterém oboru budou v budoucnu pracovat. Tuto volbu odkládají na pozdější dobu, ovšem vzhledem k tomu, že skladba předmětů na gymnáziích je spíše humanitního zaměření, situace je taková, že většina z nich se rozhoduje pro jiné než technické vysoké školy. Technická sféra tak přichází o řadu potencionálních úspěšných odborníků.

Proto jsme se na Vysokém učení technickém v Brně rozhodli oslovit studenty všeobecných středních škol, především gymnázií, zábavnou formou jim představit možnosti vědy a techniky a nastínit kariéru vědeckého či vývojového pracovníka v oblasti techniky. Naše aktivity jsou podpořeny projektem s názvem „Vzdělávací centrum pro zvýšení zájmu mládeže o výzkumné profese v oblasti informačních a komunikačních technologií“. Tento projekt je řešen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem našeho projektu je vytvořit atraktivní vzdělávací kurzy pro nadané studenty všeobecných středních škol, v nichž budou teoreticky a především prakticky prezentovány základní principy informačních a komunikačních technologií (ICT) a moderní elektroniky. Účastníci kurzů budou mít možnost seznámit se i s kariérou vědeckých pracovníků. Naše aktivity by měly zvýšit jejich motivaci a zájem o tyto profese. Studentům chceme nabídnout laboratoře vybavené nejmodernější technikou. Podle našich zkušeností praktická výuka velmi přispívá k lepšímu pochopení teoretických znalostí, vede studenty k samostatné tvůrčí práci a je nejlepší přípravou pro praxi.

Ve vzdělávacím centru působí kvalifikovaní lektoři z řad profesorů, docentů či odborných asistentů VUT v Brně s četnými zkušenostmi v oboru, což je zárukou kvalitní výuky. Na základě již projeveného zájmu středních škol chceme také vytvořit ekonomickou motivaci pro vedení seminárních prací středoškolských studentů pedagogy z vysoké školy. V rámci projektu budeme rovněž pořádat popularizační přednášky uznávaných odborníků a vědců o nejnovějších poznatcích výzkumu v oblasti ICT a elektroniky, které budou motivovat talentovanou mládež k práci ve vědě a výzkumu.

Účelem našeho centra je také umožnit gymnazistům "dohnat" v praktických dovednostech absolventy průmyslových škol, kteří jsou relativně lépe připraveni na studium technických předmětů na vysokých školách. Naše průzkumy ukazují, že absolventi průmyslových škol sice praktické věci zvládají, ale oproti gymnazistům mají horší teoretický základ.

Po studentech nepožadujeme žádné speciální technické znalosti, pouze základní dovednosti práce s počítačem a základy angličtiny.